Kontakt:


Dane rejestrowe spółki: New Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000314259.
Rok założenia 2008. Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł. Numer NIP: 781-182-89-72